TALLER DE MEMÒRIA

Molts dels problemes de memòria a què es refereixen la majoria de les persones adultes no estan relacionats amb la malaltia, sinó amb la falta d'estimulació i d'entrenament, o també amb problemes afectius i emocionals.

Els tallers de Memòria i Estimulació Cognitiva són un instrument que, mitjançant la pràctica d'activitats científicament estudiades, permet al participant agilitzar els processos cerebrals que faciliten el record i la cognició.

L'objectiu principal del nostre taller és la millora dels problemes que la memòria ens planteja en la vida diària, a través d'un aprenentatge i entrenament específics que faciliten el record i les formes d'apropar-se al coneixement. La metodologia és dinàmica i participativa, a través d'exercicis que inclouen pràctiques de relaxació, atenció, concentració i estimulació