QUÈ ÉS EL TRASTORN DE DÈFICIT D’ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT – TDAH?

El Trastorn de Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) representa un problema important social per la seva alta incidència en la població infantil i juvenil, així com per les conseqüències psicològiques que genera.

A més de les dificultats que pateix el mateix afectat, el TDAH repercuteix directament en la família. El sentiment de fracàs dels pares i dels professors en la consecució dels seus objectius amb els nens hiperactius genera en aquests un dèficit d'autoestima i un agreujament de les seves conductes.

El TDAH apareix en els primers anys de la infància i es caracteritza per la presència de 3 símptomes fonamentals: el dèficit d'atenció, la impulsivitat i la hiperactivitat.

Durant els primers anys la hiperactivitat i la inatenció són els símptomes prioritaris.

En l'adolescència la hiperactivitat decreix, la inatenció es manté i augmenten les conductes impulsives.

El TDAH, més enllà d'un conjunt de símptomes, suposa un problema global en la vida del nen, repercuteix en el rendiment acadèmic i afecta els seus jocs i les seves relacions a casa.

QUINS  SÍMPTOMES TÉ UN NEN AMB TDAH?

Els nens amb dèficit d'atenció són més ansiosos i més despistats, freqüentment estan desconnectats del seu entorn i són menys agressius. Al col·legi cometen molts errors i tenen dificultats per recordar que s'ha après.

Els nens hiperactius no poden estar-se quiets, són impulsius, corren, s'aixequen de seient.

Aquests nens solen presentar problemes de conducta.

Quins símptomes presenten aquests nens?

- Inatenció: Tenen dificultat en una sola tasca de treball. Dificultats en l'atenció dirigida i conscient en crear, aprendre, organitzar o completar una tasca.

- Hiperactivitat: Tenen una hiperactivitat sense finalitat. Propensos al moviment, i no poden romandre quiets davant d'una tasca determinada o no. Les seves formes de expressió són motores en qualsevol de les seves extremitats o de la parla.

- Impulsivitat: No controlen les seves reaccions o pensaments immediats. Depenen massa del seu estat d'ànim, i presenten baixa tolerància a l'avorriment. Manca de planificació i previsió.

 

COM DETECTAR ELS SÍMPTOMES D'UN POSSIBLE TDAH?

Normalment no poden mantenir l'atenció en els detalls o comet errors per falta de cura en les tasques escolars, laborals, i / o en altres activitats.

Quan solen detectar-se els símptomes?

En l'Etapa d'Educació Infantil, quan la hiperactivitat motriu és molt destacada.

En primer curs d'Educació Primària quan l'atenció i hiperactivitat impulsivitat impedeix un rendiment acadèmic fins ara adequat, atès que les tasques, ara, exigeixen menys automatisme i més capacitat de planificació i maneig d'informació.

A partir de primer curs d'Educació secundària quan hi ha un predomini de símptomes d'inatenció, perquè des d'aquest moment el nivell d'exigència del centre educatiu és superior i necessita major planificació organització i persistència.

Quines són les senyals d'alarma en edat Infantil (0-5 anys)?

- No segueixen consignes.

- Molesten i interrompen companys.

- Les costa romandre asseguts.

- Demandants en interacció social.

- Variació Temperamental. canvien de joc constantment.

- Els costa esperar torn i compartir.

- Son agressius, rebutjats pels seus iguals s'aïllen.

 

Quines són les senyals d'alarma en edat escolar (6-12 anys)?

- No atén explicacions. Inseguretat i baixa autoestima.

- Molesta companys

- Respondre abans de saber la qüestió

- Tasques escolars incompletes. Problemes d'aprenentatge.

- No reconeix errors i culpa als altres.

- Falta d'organització en l'estudi.

 

Quines són les senyals d'alarma en adolescents (a partir 12 anys)?

- Desafien a l'autoritat.

- Conducta irresponsable.

- No organitzen tasques.

- Continuen amb problemes d'atenció i impulsivitat

- Increment de problemes anímics

 

Quins són els Símptomes d'Inatenció?

- Té dificultats per mantenir l'atenció en tasques o en el desenvolupament d'activitats lúdiques.

- No sembla escoltar quan se li dirigeix ​​la paraula.

- Falla en l'intent de seguir les instruccions i / o fracassa en el seu completar les seves activitats escolars, tasques domèstiques o obligacions en el seu lloc de treball (no a causa de conductes d'oposició o dificultat per comprendre les indicacions que se li donen).

- Tenen dificultats en organitzar les seves tasques o activitats.

- Evita, manifesta desgrat i / o rebutja comprometre en la realització de tasques escolars o casolanes que requereixen un esforç mental sostingut.

- Perd objectes necessaris per a les seves tasques o activitats, ja sigui fulles, encàrrecs escolars, quaderns, estris, joguines, etc

- Se distreu davant de qualsevol estímul irrellevant

- Se s'oblida de les activitats o tasques de realització quotidiana

 

Quins són els Símptomes d'Hiperactivitat / Impulsivitat?

- No pot estar assegut en situacions que ho requereix.

- Mou les mans constantment (es grata, toca coses, es tira de les mànigues de la samarreta ....) I canvia de postura freqüentment.

- Corre o salta a excessivament en situacions en què és inapropiat fer-ho (en adolescents o adults pot limitar-se a sentiments subjectius d'inquietud).

- Siempre està posat en marxa, sembla com si tingués un motor.

- Parla en excés.

- Interromp converses i jocs.

- Le costa esperar el torn.

- Actua abans de pensar.

 

COM SÓN ELS NENS DELS DIFERENTS TIPUS DE TDAH?

  1. a) Tipus amb predomini del dèficit d'atenció: Predominen símptomes d'inatenció. Solen tenir dificultats en la lectoescriptura i matemàtiques, presenten un procés cognitiu més lent. Solen ser hipoactius, amb menor alerta cortical i més autocontrolats en les interaccions socials. Menys propensos al trastorn negativista desafiant.
  2. b) Tipus amb predomini Hiperactiu-impulsiu: Predominen símptomes d'hiperactivitat-impulsivitat. Es presenta majorment en nens de 5 a 8 anys d'edat aproximadament. No s'observa un patró clar de falta d'atenció, sinó de símptomes d'hiperactivitat-impulsivitat.
  3. c) Tipus amb predomini Combinat: Presenta símptomes d'inatenció i d'hiperactivitat i impulsivitat. Solen tenir dificultats en la lectoescriptura i les matemàtiques.

Els símptomes apareixen més aviat, observant-se un major grau d'iniciativa social, però menor autocontrol en interaccions socials.

Solen ser emocionalment inestables, amb facilitat per als canvis de caràcter i més propensos al trastorn negativista-desafiant i trastorn de conducta.