PROBLEMES DEL SON EN NENS I ADOLESCENTS

Quan parlem de son infantil ens referim al període diürn o nocturn durant el qual els nens descansen, assimilen i organitzen el vist i après, maduren física i psíquicament, i inicien i exerciten la seva independència del món exterior i dels seus pares, per un temps que és variable, segons la seva edat i conducta.

El son infantil compleix una funció reguladora i reparadora en l'organisme. És essencial per al control de l'energia i la temperatura corporal. El somni reabastece i restaura els processos corporals, que s'han danyat durant el dia.

El somni del nen és vulnerable i fràgil i es pot veure afectat per factors diversos com l'estat de salut, alimentació, preocupacions, estats emocionals, fatiga física o mental, ritme de vida, etc.

 

Patró de la son

El patró de son d'un nen petit és tan individual com a únic en el desenvolupament de la seva personalitat. El cicle de son bàsic està programat (biològicament donat, no après), per tant, no pot ser alterat.

Els patrons de son varien segons l'edat. Així, els nadons a terme passen al voltant del 75% del dia dormint, tenint com a mitjana 8 períodes de son al dia, i la durada de cada període varia d'un nadó a un altre, sent entre 2 i 4 hores cada vegada. Cap als 6 mesos els nadons passen el 50% del dia dormint. Alguns nadons dormen relativament poc, molts necessiten dormir més; en qualsevol cas, dormiran tot el que necessiten per tal que no tinguin gana, no els faci mal res o no se'ls s'interrompi constantment.

Cap als 2 anys d'edat, la majoria dels nens només dorm una migdiada pel dia, normalment després de dinar.

Els pares poden començar de manera gradual a inculcar rutines, que són les bases d'uns bons hàbits de son, i les seves expectatives poden tenir una poderosa influència en com es desenvolupen les rutines de son del seu fill a mesura que va creixent. Així doncs, davant d'un problema de son, l'error està en assumir que el nen és incapaç de canviar, permetent el desenvolupament pobre dels seus hàbits de son.

 

 

 

 

 

 

Els facilitem els patrons generals de la son:

 

      ANYS                                               SON
2 – 3  Pot dormir en un llit normal, sense baranes
4 – 5  Deixa de fer migdiada
6 – 7  Accepta sense massa problemes anar a dormir encara que sigui l'únic que va, diu bona nit, no se li ha d'acompanyar tot i que espera que li vagis a tapar i acomiadar. Si somia a les nits no li costa molt tornar-se a dormir.
7 – 8  Si un dia dorm menys manté força l'estabilitat i ritme al dia següent.
9 – 10  No demana llum indirecta al dormir. Si hi ha sorolls que li molesten tanca la porta de la seva habitació.
12 – 13  Decideix anar a dormir, amb un criteri adequat, sense haver de dir-li-, va sol a dormir i no necessita que li arreglin el llit.
13 – 14  Sap organitzar-se les tasques, va a dormir i s'aixeca més d'hora. Respecta el nombre d'hores de son.

 És capaç d'aguantar una nit dormint poc, per una causa justificada, podent funcionar l'endemà

 No demana habitualment sortir de nit o quedar-se a veure TV, comprenent que ha de dormir.

 

ANYS DESPERTAR-SE
3 – 4  Demana ajuda a l'adult quan es desperta
4 – 5  Encara reclama l'atenció de l'adult en despertar, tot i que comença a organitzar alguna activitat (habitualment veuen la TV, organitzar-li un altre hàbit saludable per quan s'aixequi d'hora)
5 – 6  Sap prescindir de l'adult per poca estona, després va al llit dels pares i els explica coses
6 – 7  Sap organitzar-se en dies de festa, deixa dormir i agafa menjar i no demana la intervenció de l'adult fins al cap d'una bona estona.
7 – 8  No es queixa en aixecar encara que tingui son, sap estar estable i vestir-se sense problemes
8 – 9  Es posa el despertador si ha d'aixecar abans que els altres perquè no hagin de cridar-lo, resolent el que tenia previst.

 En dies de festa s'organitza correctament i amb autonomia

9 – 10  Pot despertar-se amb despertador, aixecar-se i anar a l'escola sense ajuda de l'adult

 Aquí ja ha de ser responsable de l'despertar-se i arribar puntual a l'escola

11 – 12  Es posa el despertador, s'aixeca, prepara l'esmorzar i va a fer alguna activitat sense precisar l'ajuda de l'adult
12 – 13  No només és responsable d'ell sinó que a més pot despertar a uns altres.

 

 

COM ES CLASSIFIQUEN ELS TRASTORNS DEL SON?

 

Les alteracions o trastorn del son amb freqüència són senyal que alguna cosa no va bé en la vida del nen.

Normalment interfereixen en la vida familiar pel que són detectades pels pares, o les pròpies queixes del nen (per insomni), pel seu comportament alterat (somnambulisme, terrors nocturns). Altres vegades passen desapercebuts, tot i que són detectables per certs símptomes com cansament, adormiment diürn, o baix rendiment escolar.

 

Els trastorns del son i les dificultats per adormir-se són problemes molt freqüents en la infància, però no es recullen com a tals en el DSM-IV-TR, de manera que s'apliquen els mateixos criteris a nens i adults.

 1. TRASTORNS PRIMARIS (no relacionats amb malalties, trastorns mentals o ingestió de certes substàncies) es classifiquen en 2 categories:
 2. Disòmnies: Trastorn de la quantitat / qualitat / horari del son:
 3. a) Insomni: Trastorn d'inici i manteniment del son.
 4. b) hipersòmnies: Trastorn per son excessiva o hipersòmnies.
 5. c) Narcolèpsia.
 6. d) Trastorn del son relacionat amb la respiració.
 7. e) Trastorn del cicle circadià.

 

 1. Parasòmnies: Esdeveniments o comportaments problemàtics associats al somni
 2. a) Terrors nocturns i somnambulisme: Trastorns del despertar.
 3. b) Malsons: Alteracions associades al son paradoxal.

 

 1. TRASTORN DEL SON AMB ALTRES TRASTORNS MENTALS.
 2. TRASTORN DEL SON CAUSA D'UNA MALALTIA MÈDICA GENERAL.
 3. TRASTORN DEL SON INDUÏT PER SUBSTÀNCIES.

Un altre tipus de trastorn no considerat per les classificacions tradicionals és el TRASTORN PEDIÀTRIC DEL SOMNI O "INSOMNI INFANTIL PER HÀBITS INCORRECTES". Es tracta d'un tipus de disomnia en què els menors de 5 anys presenten dificultats per dormir. És un dels problemes que amb més freqüència consulten els pares.