TERÀPIA DE PARELLA

Què és la teràpia de parella?

La teràpia de parella és un tipus de consulta de psicoteràpia destinada a analitzar i tractar els conflictes sorgits en el si d'una relació amorosa.

Es comú que durant la vida en parella sorgeixin diferents dificultats que no sabem com resoldre. Ja sigui per una sensació d’estancament en l’evolució de la relació, falta de confiança o comunicació, gelosia, insatisfacció sexual o problemes derivats d'una infidelitat, entre d’altres.

Depenent del tipus de problemes que pateixi una parella el terapeuta adapta el tractament i el nombre i freqüència de les sessions per a trobar la millor solució per a la relació.

Posem a la vostra disposició tècniques i estratègies psicoterapèutiques que ajudin a posar en marxa nous mecanismes relacionals que permetin resoldre el seu conflicte.

Com que és un treball per a la parella, idealment seria convenient la presència i col·laboració dels dos membres implicats.

 

Objectius de la teràpia de parella

Els principals objectius que pretén aconseguir la teràpia de parella són:

- Reconeixement del problema

- Comprensió de les seves pautes de funcionament (habitualment repetitives i contaminants)

- Establiment d'una nova aliança per a la renovació de la relació

- Modificació de les seves actituds

- Comunicació renovada i sana

A banda, la psicologia de parella, no només s'encarrega de solucionar conflictes perquè els membres gaudeixin d'una relació amorosa estable i satisfactòria, sinó que també s'ocupa de diagnosticar i tractar casos en què la millor solució és una separació, acompanyant les persones afectades en aquest procés i orientant perquè sigui el menys traumàtic possible.

L'especialista oferirà un ventall de possibilitats per millorar els problemes de la relació

Quan acudir a teràpia de parella?

Quan una relació comença a deteriorar-se i les dues parts consideren que no hi ha sortida és el moment de plantejar-se acudir a un especialista perquè pugui orientar-los i aconsellar-los. Normalment una de les parts de la relació és la que dóna la veu d'alarma i l'altra ha d'estar disposada a col·laborar, ja que sinó la teràpia no resultarà efectiva.

Cal tenir en compte que la separació sempre és una opció, però abans és possible acudir a un professional que pugui oferir una sèrie de pautes per a canviar els hàbits de la relació i reconduir-la.

Motius pels quals s'acudeix a teràpia de parella

El problema més freqüent pel qual es va a l'especialista és la fallada en la comunicació entre les dues parts de la parella. Les discussions recurrents i destructives poden arribar a ser un altre dels motius principals pels quals una relació pot deteriorar-se. A més dels hàbits de la parella, un ritme de vida frenètic i un excés de treball.